Orange-Line

GEC #15 Poland’s achievements on gender equality in the workplace

Posted in

Author: Maciej Michalewski Poland FM GEC Representative

Podsumowując rok 2020 w kontekście równouprawnienia płci w Polsce, warto zwrócić uwagę na opublikowany przez Bank Światowy raport “Women, Business and the Law 2020”. W raporcie przedstawiono stopień równego traktowania płci w poszczególnych krajach, które ułożono w rankingu. Raport przygotowany został na podstawie wyników globalnej analizy równości prawnej kobiet i mężczyzn. Wzięto pod uwagę 190 państw i 35 kategorii.

Przedmiotem analizy były wpływ przepisów prawa na życie kobiet, w tym takie zagadnienia jak swoboda przemieszczania się, możliwości rozwoju zawodowego i prowadzenia własnego biznesu, czy też występowanie ewentualnych trudności w zakresie kontynuowania pracy po urlopie macierzyńskim.

Jak Polska wypadła w rankingu? Czy Polska respektuje równość płci w zatrudnianiu i wynagradzaniu?

Mamy bardzo dobrą wiadomość dla wszystkich kobiet pracujących lub zainteresowanych podjęciem pracy w Polsce. Bank Światowy przyznał Polsce 93,8 punkty na 100 możliwych. Powyższy rezultat stawia Polskę na wysokim 30 miejscu w rankingu, wyżej od takich krajów jak Szwajcaria, USA czy Japonia. Maksymalną liczbę 100 punktów otrzymały Belgia, Kanada, Dania, Francja, Islandia, Łotwa, Luksemburg, Szwecja.

Zgodnie z raportem nadal istnieje trend, zgodnie z którym kraje o wysokich dochodach osiągają najlepsze wyniki w rankingu, zaś w pozostałych państwach kobiety posiadają jedynie ułamek uprawnień, które przysługują mężczyznom

Średnia ocena wszystkich krajów wynosi 75,2 pkt, co oznacza, że średnio kobiety na świecie mają trzy czwarte praw przysługujących mężczyznom.