Born-Global

For Your Company

Providing HR Solutions Worldwide

Orange-Verticle-Line
Poland

Future Manager

Poland

Maciej-Michalewski

Maciej Michalewski

Orange-Verticle-Line

"Future Manager" nie identyfikuje profilu menedżera, ale sytuację firmy, która wymaga strategii rozwoju w krótkiej perspektywie czasowej.

Coraz częściej jesteśmy postrzegani jako "Zewnętrzny czynnik zmiany kadr", którego rola nie jest dodatkowa, lecz komplementarna w stosunku do potrzeb naszych klientów, niezależnie od tego, z jakich rozwiązań HR zdecydują się oni skorzystać.

W konsekwencji, nawet samo rozwiązanie HR zaprojektowane i przyjęte staje się "Zewnętrznym czynnikiem zmiany".

To na tej właśnie koncepcji wszystkie kobiety i wszyscy mężczyźni z grupy Future Manager opierają swoją misję globalnie.

To na tej koncepcji od 2012 roku opieramy model biznesowy, który dziś pozwala nam działać w 34 krajach.

Na tej podstawie mam nadzieję, że Future Manager będzie Państwa kolejnym "Czynnikiem zmian zewnętrznych w HR".

Salvatore Corradi – Założyciel

Globalne rozwiązania
HR Future Manager

Od produkcji do marketingu strategicznego, procesy technologiczne nabierają coraz większego wymiaru i obejmują cały proces zarządzania przedsiębiorstwem

Procesy te będą nabierać coraz większego znaczenia i w coraz większym stopniu będą wpływać na potrzeby wyrażane przez rynek HR.

Nowe umiejętności, nowe zasoby ludzkie i nowe rozwiązania w zakresie zasobów ludzkich będą dla firm decydującym czynnikiem sukcesu.

Mocno w to wierzymy i uważamy, że jest to kluczowy czynnik w planowaniu najbliższej przyszłości, niezależnie od tego, jakie rozwiązanie HR dostarczone przez Future Manager zdecydujesz się wybrać.

Orange-Verticle-Line

Future Manager’s
GLOBAL REACH

Visit Our Global Markets

Orange-Line

News

Sorry, we couldn't find any posts. Please try a different search.