GEC #15 Poland’s achievements on gender equality in the workplace

Author: Maciej Michalewski Poland FM GEC Representative Podsumowując rok 2020 w kontekście równouprawnienia płci w Polsce, warto zwrócić uwagę na opublikowany przez Bank Światowy raport “Women, Business and the Law 2020”. W raporcie przedstawiono stopień równego traktowania płci w poszczególnych krajach, które ułożono w rankingu. Raport przygotowany został na podstawie wyników globalnej analizy równości prawnej…

Czytaj więcej