HR Solutions

Worldwide

Orange-Line

FM Sourcing

Istotną częścią całego procesu rekrutacji jest "sourcing", który odnosi się do procesu identyfikacji i przyciągania najlepszych kandydatów na obecne i przyszłe stanowiska. Nasze usługi sourcingu kandydatów są identyfikowane poprzez innowacyjne strategie badawcze, dogłębną analizę rynku oraz osobiste, kreatywne podejście do najlepszych kandydatów.

Dostarczamy sourcing jako samodzielną usługę dla naszych klientów, którzy chcą zoptymalizować sposób kierowania aktywnych i pasywnych kandydatów do rozmowy kwalifikacyjnej na krytyczne stanowiska, lub budować pule talentów w celu wsparcia ich długoterminowej strategii zatrudnienia.

Nasze rozwiązanie w zakresie sourcingu obejmuje:

  • Sourcing kandydatów i pipelining
  • Specjalistyczny sourcing branżowy
  • Kompleksowa analiza rynku
  • Longlisting kandydatów
  • Komunikacja z kandydatami/wywiady telefoniczne