HR Solutions

Worldwide

Orange-Line

FM Talent Acquisition

Pozyskiwanie talentów to proces poszukiwania, przyciągania i zatrudniania wykwalifikowanych kandydatów w zależności od potrzeb organizacyjnych, w celu zaspokojenia zapotrzebowania na zasoby pracy.

Ludzie są najważniejszą siłą napędową sukcesu każdej firmy. To sprawia, że pozyskiwanie talentów jest jednym z najważniejszych działów każdej firmy, jeśli nie najważniejszym.

Nasze usługi w zakresie pozyskiwania talentów opierają się na wyszukiwaniu najlepszych kandydatów do pracy w firmie, przy jednoczesnym sporządzaniu bazy talentów do wykorzystania w razie potrzeby, wspieranym efektywną działalnością brandingową: uważamy, że każda firma powinna rozwijać dobre działania brandingowe w celu przyciągnięcia kandydatów; pozycja firmy jest kluczem do pozyskiwania nowych talentów.