Orange-Line

Future Manager Alliance na rzecz równych szans: IV Future Manager

"Młodzi absolwenci na drodze od uniwersytetu do kariery zawodowej: orientacja na różnorodność płci".

Realizując swoją społeczną rolę, Future Manager Recruitment, włoski członek założyciel Future Manager Alliance, od kilku lat pracuje nad badaniem sytuacji zatrudnienia młodych włoskich absolwentów.

17 listopada 2017 roku w Mediolanie FMA przedstawiła raport Future Manager Społeczne Badanie IV, krajowe badanie dotyczące równości płci i stanu zatrudnienia młodych absolwentów, zatytułowane "Młodzi absolwenci w drodze z uniwersytetu do kariery: nacisk na różnorodność płci".

Chociaż kobiety są obecnie wiodącymi graczami na rynku pracy, kilka uprzedzeń kulturowych wciąż uniemożliwia im robienie kariery i osiąganie najwyższych stanowisk kierowniczych (szklany sufit). Badanie to ma na celu ocenę zachowań młodych absolwentów oraz ich postrzegania kariery uniwersyteckiej i środowiska pracy, aby porównać wyniki uzyskane przez mężczyzn i kobiety.

Niniejsze IV Badania uwzględniają również wymiar międzynarodowy. Na konferencji, oprócz prezentacji wyników badań, odbędą się okrągłe stoły i debaty. W konferencji wezmą udział przedstawiciele firm i instytucji z całego świata, którzy podzielą się swoimi osobistymi doświadczeniami.