Manufacturing

Orange-Line

Rozwijające się role w przemyśle wytwórczym

|   Skills for the Future of Manufacturing   |   Most wanted Profiles

Rozwijające się role w przemyśle wytwórczym

Nasza wiedza specjalistyczna dociera do niemal wszystkich sektorów gospodarki

manufacturing-(3)-39

1 Boston Consulting Group (2017). When Lean Meets Industry 4.0 Next Level Operational Excellence Retrieved from: https://www.bcg.com/publications/2017/lean-meets-industry-4.0.aspx

Romero D., Gaiardelli P., Powell D., Wuest T., Thürer M. (2018) Digital Lean Cyber-Physical Production Systems:
The Emergence of Digital Lean Manufacturing and the Significance of Digital Waste. DOI https://doi.org/10.1007/978-3-319-99704-9_2

Fantini, P, Pinzone, M, Perini, S (2017). Jobs & Skills 4.0: Quale Evoluzione Per Professioni, Competenze E Formazione?. Osservatorio Industria 4.0 – School of Management – Politecnico di Milano.
https://www.osservatori.net/it_it/catalogsearch/result/index/?p=2&q=industria+4.0

Orange-Line

Umiejętności dla przyszłych przedsiębiorstw produkcyjnych

Jakie kluczowe umiejętności będą wymagane, aby odnieść sukces w dziedzinie produkcji?

Branża rekrutacyjna musi wiedzieć, jak sprostać wyzwaniom związanym z nowymi umiejętnościami w sektorze produkcyjnym. Taki sposób myślenia charakteryzuje Future Manager, firmę działającą w branży produkcyjnej z myślą o przyszłości.

Światowe Forum Produkcji wprowadziło listę dziesięciu najlepszych umiejętności, które będą wymagane:

Dziesięć najlepszych umiejętności według WMF dla przyszłości przemysłu produkcyjnego

Pages-from-manufacturing-(3)
Orange-Line

Najbardziej poszukiwane profile w sektorze produkcyjnym

Inżynier procesu

Inżynier projektu

Planista popytu/zapotrzebowania

Inżynier produkcji

Inżynier ds. obsługi technicznej

Inżynier jakości

Kierownik łańcucha dostaw

Kierownik ds. obsługi klienta